IMMO-CONTRACT Makler Ges.m.b.H. Wien


IMMO-CONTRACT Makler Ges.m.b.H. Wien Landesgerichtsstraße 6, 1010 Wien

IMMO-CONTRACT Makler Ges.m.b.H. Wien
Landesgerichtsstraße 6
1010 Wien
+43 676 841 42 010
+43 50 450500
+43 50 450599
Webseite
 • Albrecht Kospach

  Albrecht Kospach

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-227
  Mobil: +43 676/841 420-227
  E-Mail-Adresse: Albrecht.Kospach@IMMO-CONTRACT.com
 • Alexandra Kraus

  Alexandra Kraus

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-583
  Mobil: +43 676/841 420-583
  E-Mail-Adresse: Alexandra.Kraus@IMMO-CONTRACT.com
 • Dr. Alfred Gradwohl

  Dr. Alfred Gradwohl

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43 664/211 83 70
  E-Mail-Adresse: Alfred.Gradwohl@IMMO-CONTRACT.com
 • Alfred Saurer

  Alfred Saurer

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43 664/35 70 335
  E-Mail-Adresse: Alfred.Saurer@IMMO-CONTRACT.com
 • Andreas Inhof

  Andreas Inhof

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-584
  Mobil: +43 676/841 420-584
  E-Mail-Adresse: Andreas.Inhof@IMMO-CONTRACT.com
 • Angelika Sedlar

  Angelika Sedlar

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-670
  E-Mail-Adresse: Angelika.Sedlar@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Angelika Weiß

  Mag. Angelika Weiß

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-673
  E-Mail-Adresse: Angelika.Weiss@IMMO-CONTRACT.com
 • Dr. Angelo Zedtwitz - Liebenstein

  Dr. Angelo Zedtwitz - Liebenstein

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-585
  Mobil: +43 676/841 420-585
  E-Mail-Adresse: Angelo.Zedtwitz@IMMO-CONTRACT.com
 • Anita Zauder

  Anita Zauder

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-530
  Mobil: +43 676/841 420-530
  E-Mail-Adresse: Anita.Zauder@IMMO-CONTRACT.com
 • Dipl.-Ing. Arancha Traub-Swittalek

  Dipl.-Ing. Arancha Traub-Swittalek

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-567
  Mobil: +43 676/841 420-567
  E-Mail-Adresse: Arancha.Traub@IMMO-CONTRACT.com
 • Barbara Schwalm

  Barbara Schwalm

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-563
  Mobil: +43 676/841 420-563
  E-Mail-Adresse: Barbara.Schwalm@IMMO-CONTRACT.com
 • Bernd Grahsl

  Bernd Grahsl

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-620
  Mobil: +43 676/841 420 624
  E-Mail-Adresse: Bernd.Grahsl@IMMO-CONTRACT.com
 • Bettina Stix

  Bettina Stix

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-650
  Mobil: +43 676/841 420-656
  E-Mail-Adresse: Bettina.Stix@IMMO-CONTRACT.com
 • Bianca Frühwirth

  Bianca Frühwirth

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-344
  Mobil: +43 676/841 420-344
  E-Mail-Adresse: Bianca.Fruehwirth@IMMO-CONTRACT.com
 • DI Birgit Amberger

  DI Birgit Amberger

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-564
  Mobil: +43 676/841 420-564
  E-Mail-Adresse: Birgit.Amberger@IMMO-CONTRACT.com
 • Birgit Prohaska

  Birgit Prohaska

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-620
  Mobil: +0676/841 420-621
  E-Mail-Adresse: Birgit.Prohaska@IMMO-CONTRACT.com
 • Brigitte Kofler

  Brigitte Kofler

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-990
  Mobil: +43/664/831 69 57
  E-Mail-Adresse: Brigitte.Kofler@IMMO-CONTRACT.com
 • Christian Schwarz

  Christian Schwarz

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-581
  Mobil: +43 676/841 420-581
  E-Mail-Adresse: Christian.Schwarz@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Claudia Winglhofer

  Mag. Claudia Winglhofer

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-216
  Mobil: +43 676/841 420-216
  E-Mail-Adresse: Claudia.Winglhofer@IMMO-CONTRACT.com
 • Daniel Kalizan

  Daniel Kalizan

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-212
  Mobil: +43 676/841 420-212
  E-Mail-Adresse: Daniel.Kalizan@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Doris Lentz

  Mag. Doris Lentz

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43/664/151 85 19
  E-Mail-Adresse: Doris.Lentz@IMMO-CONTRACT.com
 • Dunja Rössler

  Dunja Rössler

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-225
  Mobil: +43 676/841 420-225
  E-Mail-Adresse: Dunja.Roessler@IMMO-CONTRACT.com
 • Erika Müller

  Erika Müller

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-224
  Mobil: +43 676/841 420-224
  E-Mail-Adresse: Erika.Mueller@IMMO-CONTRACT.com
 • Ernst Glaser

  Ernst Glaser

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-570
  Mobil: +43 676/841 420-570
  E-Mail-Adresse: Ernst.Glaser@IMMO-CONTRACT.com
 • Franz Michalek

  Franz Michalek

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-221
  Mobil: +43 676/841 420-221
  E-Mail-Adresse: Franz.Michalek@IMMO-CONTRACT.com
 • Gabriele Grath

  Gabriele Grath

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-650
  Mobil: +43 676/841 420-655
  E-Mail-Adresse: Gabriele.Grath@IMMO-CONTRACT.com
 • Gertraud Meierzedt

  Gertraud Meierzedt

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-523
  Mobil: +43 676/841 420-523
  E-Mail-Adresse: Gertraud.Meierzedt@IMMO-CONTRACT.com
 • Heidi Szöke

  Heidi Szöke

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-650
  Mobil: +43 676/841 420-653
  E-Mail-Adresse: Heidi.Szoeke@IMMO-CONTRACT.com
 • Heinz Pimperl

  Heinz Pimperl

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43 664/22 11 349
  E-Mail-Adresse: Heinz.Pimperl@IMMO-CONTRACT.com
 • Ilse Grahsl

  Ilse Grahsl

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-620
  Mobil: +43 676/841 420-625
  E-Mail-Adresse: Ilse.Grahsl@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Jacek Biela

  Mag. Jacek Biela

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43/699/813 26 475
  E-Mail-Adresse: Jacek.Biela@IMMO-CONTRACT.com
 • Ing. Johann Summerauer

  Ing. Johann Summerauer

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-674
  E-Mail-Adresse: Johann.Summerauer@IMMO-CONTRACT.com
 • Josef Huber

  Josef Huber

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-582
  Mobil: +43 676/841 420-582
  E-Mail-Adresse: Josef.Huber@IMMO-CONTRACT.com
 • Jürgen Grabmüller

  Jürgen Grabmüller

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-508
  Mobil: +43 676/841 420-508
  E-Mail-Adresse: Juergen.Grabmueller@IMMO-CONTRACT.com
 • Jürgen Hahnekamp

  Jürgen Hahnekamp

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-620
  Mobil: +43 676/841 420-623
  E-Mail-Adresse: Juergen.Hahnekamp@IMMO-CONTRACT.com
 • Jutta Bareis

  Jutta Bareis

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-678
  E-Mail-Adresse: Jutta.Bareis@IMMO-CONTRACT.com
 • Karl-Heinz Drlo

  Karl-Heinz Drlo

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-660
  Mobil: +43 676/381 87 79
  E-Mail-Adresse: Karl-Heinz.Drlo@IMMO-CONTRACT.com
 • Klaus Kofler

  Klaus Kofler

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-660
  Mobil: +43 664/921 48 99
  E-Mail-Adresse: Klaus.Kofler@IMMO-CONTRACT.com
 • Klemens Kofler

  Klemens Kofler

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-660
  Mobil: +43 664/921 48 98
  E-Mail-Adresse: Klemens.Kofler@IMMO-CONTRACT.com
 • Ing. Kurt Majefsky

  Ing. Kurt Majefsky

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-222
  Mobil: +43 676/841 420-222
  E-Mail-Adresse: Kurt.Majefsky@IMMO-CONTRACT.com
 • Manfred Rebel

  Manfred Rebel

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-341
  Mobil: +43 676/841 420-341
  E-Mail-Adresse: Manfred.Rebel@IMMO-CONTRACT.com
 • Markus Kaiser

  Markus Kaiser

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-586
  Mobil: +43 676/841 420-586
  E-Mail-Adresse: Markus.Kaiser@IMMO-CONTRACT.com
 • Martina Bruny

  Martina Bruny

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-213
  Mobil: +43 676/841 420-213
  E-Mail-Adresse: Martina.Bruny@IMMO-CONTRACT.com
 • Ing. Martin Geyer

  Ing. Martin Geyer

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-342
  Mobil: +43 676/841 420-342
  E-Mail-Adresse: Martin.Geyer@IMMO-CONTRACT.com
 • Martin Steininger

  Martin Steininger

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-562
  Mobil: +43 676/841 420-562
  E-Mail-Adresse: Martin.Steininger@IMMO-CONTRACT.com
 • Michaela Kucharowits

  Michaela Kucharowits

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-217
  Mobil: +43 676/841 420-217
  E-Mail-Adresse: Michaela.Kucharowits@immo-contract.com
 • Michael Kravanja

  Michael Kravanja

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-560
  Mobil: +43 676/841 420-560
  E-Mail-Adresse: Michael.Kravanja@IMMO-CONTRACT.com
 • Michael Sein

  Michael Sein

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-672
  E-Mail-Adresse: Michael.Sein@IMMO-CONTRACT.com
 • Monika Toth

  Monika Toth

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43/660/82 80 418
  E-Mail-Adresse: Monika.Toth@IMMO-CONTRACT.com
 • Oskar Wachholder

  Oskar Wachholder

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43 664/631 04 31
  E-Mail-Adresse: Oskar.Wachholder@IMMO-CONTRACT.com
 • Otto Szöke

  Otto Szöke

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-651
  Mobil: +43 676/841 420-651
  E-Mail-Adresse: Otto.Szoeke@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Philipp Sedlar, MBA

  Mag. Philipp Sedlar, MBA

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-677
  E-Mail-Adresse: IMMOCENTER-Ost@IMMO-CONTRACT.com
 • Robert Prohaska

  Robert Prohaska

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-620
  Mobil: +43 676/841 420-622
  E-Mail-Adresse: Robert.Prohaska@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Ronald Diwoky

  Mag. Ronald Diwoky

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-640
  Mobil: +43 664/884 31 066
  E-Mail-Adresse: Ronald.Diwoky@IMMO-CONTRACT.com
 • Rudolf Schaur

  Rudolf Schaur

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-533
  Mobil: +43 676/841 420-533
  E-Mail-Adresse: Rudolf.Schaur@IMMO-CONTRACT.com
 • Ing. Mag. Sabina Fuhrmann

  Ing. Mag. Sabina Fuhrmann

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-576
  Mobil: +43 676/841 420-576
  E-Mail-Adresse: Sabina.Fuhrmann@IMMO-CONTRACT.com
 • Sascha Jany

  Sascha Jany

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43/676/45 30 621
  E-Mail-Adresse: Sascha.Jany@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Sibylle Grün

  Mag. Sibylle Grün

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-577
  Mobil: +43 676/841 420-577
  E-Mail-Adresse: Sibylle.Gruen@IMMO-CONTRACT.com
 • Mag. Sieglinde Kösner-Wendtner

  Mag. Sieglinde Kösner-Wendtner

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-214
  Mobil: +43 676/841 420-214
  E-Mail-Adresse: Sieglinde.Koesner@IMMO-CONTRACT.com
 • Silvia Dowsing-Tieber

  Silvia Dowsing-Tieber

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-574
  Mobil: +43 676/841 420-574
  E-Mail-Adresse: Silvia.Dowsing@IMMO-CONTRACT.com
 • Stefan Gedeon

  Stefan Gedeon

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-670
  Mobil: +43 676/841 420-676
  E-Mail-Adresse: Stefan.Gedeon@IMMO-CONTRACT.com
 • Stefan Jany

  Stefan Jany

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-740
  Mobil: +43/650/430 60 43
  E-Mail-Adresse: Stefan.Jany@IMMO-CONTRACT.com
 • Stefan Zaniat

  Stefan Zaniat

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-561
  Mobil: +43 676/841 420-561
  E-Mail-Adresse: Stefan.Zaniat@IMMO-CONTRACT.com
 • Dipl.Ing. Stella Lessmann

  Dipl.Ing. Stella Lessmann

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-511
  Mobil: +43 676/841 420-511
  E-Mail-Adresse: Stella.Lessmann@IMMO-CONTRACT.com
 • Teresa Petschnik

  Teresa Petschnik

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050 450-571
  Mobil: +43 676/841 420-571
  E-Mail-Adresse: Teresa.Petschnik@IMMO-CONTRACT.com
 • Dipl.-Ing. Thomas Feichtinger

  Dipl.-Ing. Thomas Feichtinger

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-566
  Mobil: +43 676/841 420-566
  E-Mail-Adresse: Thomas.Feichtinger@IMMO-CONTRACT.com
 • Ing. Thomas Hetzendorfer

  Ing. Thomas Hetzendorfer

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-640
  Mobil: +43 664/16 474 32
  E-Mail-Adresse: Thomas.Hetzendorfer@IMMO-CONTRACT.com
 • Vanessa Vigl

  Vanessa Vigl

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-573
  Mobil: +43 676/841 420-573
  E-Mail-Adresse: Vanessa.Vigl@IMMO-CONTRACT.com
 • Walter Kastner

  Walter Kastner

  Telefon: +43 / 50 450-500-050/450-620
  Mobil: 43/664/406 51 17
  E-Mail-Adresse: Walter.Kastner@IMMO-CONTRACT.com
 • Werner Goller

  Werner Goller

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-990
  Mobil: +43 664/88 45 25 83
  E-Mail-Adresse: Werner.Goller@IMMO-CONTRACT.com
 • Wilhelm Wachtel

  Wilhelm Wachtel

  Telefon: +43 / 50 450-500-+050/450-587
  Mobil: +43 676/841 420-587
  E-Mail-Adresse: Wilhelm.Wachtel@IMMO-CONTRACT.com
Die fünf neuesten Objekte dieses Anbieters (von 841 Immobilien aktuell online)
Freundliche Altbau-Garconniere im 3. Liftstock
Kurz vor Fertigstellung : Schöner Altbau - Erstbezug mit Balkon und Loggia
Riesiges Baugrundstück IN Oberwart Nähe Krankenhaus
Autarke Selbstversorgerliegenschaft in ruhiger Einzellage bei Hollabrunn
Autarke Selbstversorgerliegenschaft in ruhiger Einzellage bei Hollabrunn